Alberto Vaquero García

Liñas de Investigación


Economía da Educación

Financiamento das universidades
Indicadores de resultados
Inversión en capital humano
Sistemas retributivos do persoal universitario
Retos educativos

Economía do Traballo

Políticas activas e pasivas do mercado laboral
Reformas laborais
Axuste entre a demanda-oferta de traballo
Retos do mercado laboral

Economía Pública

Federalismo fiscal
Financiamento autonómico e local
Reformas impositivas
Fiscalidade internacional
Sistema fiscal español e comparado

Economía Rexional

Desequilibrios rexionais
Desenvolvemento rexional e local
Politicas rexionais
Emprendemento rexional

Proxectos de investigación financiados


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1997

2018


Análisis del impacto del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de infancia Consellería de Familia.
Xunta de Galicia, 2018.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García

Knowledge is power, age ain´t matter. Comisión Europea- Erasmus + (2015-2018).
Comisión Europea.
Investigador responsable: WSB University in Poznan (Polonia)

Convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, la Universidad de Vigo y la Federación Gallega de municipios y provincias para o impulso, difusión y mejora de la transparencia en la administración local de Galicia (prorroga).
Xunta de Galicia, 2018-2019.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Convenio de colaboración entre la Diputación de Ourense y la Universidad de Vigo para la financiación, desarrollo de actuaciones de estudio, investigación y difusión sobre el municipalismo.
Diputación de Ourense, 2018-2019.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Consolidación e estructuración de unidades de investigación competitiva do sistema universitario de Galicia (modalidade GRC).
Xunta de Galicia (Ref. GRC2017/063) | Desde 2017 hasta 2020.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas

Los derechos fundamentales ante el cambio de trabajo autónomo en la era digital.
Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. DER2017-83488-C4-2-R) | Desde 2018 hasta 2020.
Investigador responsable: Jaime Cabeza Pereiro

2017


Diferencias fiscais entre CCAA: unha perspectiva empresarial.
Asociación Galega de Empresa Familiar | Dende marzo ata maio 2017.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas

Informe económico sobre as actuacións derivadas do contrato de abastecemento de augas no concello de Monforte de Lemos.
Dende xaneiro ata marzo 2017.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas

2016


Convenio de colaboración entre a vicepresidencia e consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza, a universidade de vigo e a federación galega de municipios e provincias para o impulso, difusión e mellora da transparencia na administración local de Galicia.
Xunta de Galicia (Ref.) | Dende 2016 ata 2017.
Investigador responsable: Alberto Vaquero

2015


Foresight and modelling for european health policy and regulation.
Comisión Europea (Ref. H2020-PHC-31-2014) | Desde 2015 hasta 2017.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas

Os instrumentos de protección social privada na xestión do cambio laboral.
Ministerio de Economía e Competitividade (DER2014-52549-C4-2-R) | Dende 2015 ata 2017.
Investigador responsable: Jaime Cabeza Pereiro.

Federalismo, descentralización e impostos: unha perspectiva comparada.
Fundación impostos e competitividade | 2015.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas | Número de investigadores: 2.

Diferencias fiscais por comunidades autonómas na xestión empresarial.
Asociación galega de empresa familiar | De maio 2015 ata xullo 2015.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas | Número de investigadores: 2.

2014


Consolidación e estructuración de unidades de investigación competitiva do SUG. Modalidade Grupos con potencial de crecemento.
Xunta de Galicia | Dende 2014 ata 2017.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas | Número de investigadores: 5.

Consecuencias políticas e económicas da descentralización.
Ministerio de Economía e Competitividade (CSO2013-47023-C2-2-R) | Dende xaneiro 2014 ata decembro 2017.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

2012


Distribución da renda e mercado de traballo- Consolidación e estruturación de grupos con potencial de crecemento.
Xunta de Galicia (Ref. CN2012/1978) | Dende 2012 ata 2014.
Investigador responsable: Coral del Río Otero.

Os efectos da descentralización sobre o presuposto: Axustes fiscais, estabilidade presupuestaria e cumprimento tributario.
Ministerio de Ciencia e Innovación (Eco2010-15553) | Dende 2012 ata 2013.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Avaliación das actuacións fiscais, laborais e en materia de seguridade social para o fomento da actividade emprendedora: análise comparada.
Instituto de Estudios Fiscais. Ministerio de Facenda e Administracións Públicas | Dende 2012 ata 2013.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Informe para a redacción da relación de postos de traballo do concello de A Pobra de Trives.
| Dende 2012 ata 2012.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

2011


Analise das medidas para mellorar a incorporación e permanencia da muller no mercado laboral: Situación actual e actuacións futuras.
Catedra NovaCaixagalicia de Estudos Feministas | Dende 2011 ata 2012.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

A muller no campo científico, tecnolóxico e de transferencia do coñecemento en Galicia: Situación actual e actuacións futuras.
Secretaria Xeral de Igualdade, Xunta de Galicia | Dende 2011 ata 2011.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

2010


As políticas activas de emprego en España: Balance da situación e perspectivas.
| Dende 2010 ata 2012.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Análisis económico-financeiro do Concello de Ames.
| Dende 2010 ata 2011.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Novas oportunidades de actividade económica na cidade de Ourense e a súa área de influenza.
| Dende 2010 ata 2011.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Análise económica-financeira da viabilidade da área metropolitana de Vigo.
Xunta de Galicia | Dende 2010 ata 2010.
Investigador responsable: Sonia Rodríguez Campos.

Os viveiros de empresas en Galicia coma axentes de promoción económica e xeración de emprego.
Xunta de Galicia | Dende 2010 ata 2010.
Investigador responsable: Francisco Ferreiro.

2009


Convenio de colaboración entre Consellería de Presidencia e Administracións Públicas (Xunta de Galicia) e a Universidade de Vigo en materia de deseño e elaboración de indicadores de xestión municipal.
Xunta de Galicia | Dende 2009 ata 2010.
Investigador responsable: Santiago Lago Peñas.

Os novos xacementos de emprego como oportunidade para o emprendedorismo.
Cátedra Bancaja | Dende 2009 ata 2010.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Medidas fiscais e sobre as cotizacións sociais para o fomento do emprendedorismo.
Cátedra Bancaja | Dende 2009 ata 2010.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Estudo técnico socioeconómico dos municipios do litoral integrado dentro do Plan de Ordenación do Litoral (POL) de Galicia.
Xunta de Galicia | Dende 2009 ata 2009.
Investigador responsable: Francisco Ferreiro.

Diagnose do mercado de traballo en Galicia (1998-2009): Escearios de evolución a curto e medio prazo.
Xunta de Galicia | Dende 2009 ata 2009.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

2008


Creación de emprego no sector turístico ourensano a partir dun modelo de desenvolvemento sostible.
Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Novos retos laborais ante o proceso de envellecemento da poboación na provincia de Ourense.
Deputación de Ourense | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

O servizo público de emprego na Comunidade de Madrid coma axente de intermediación laboral.
Instituto de Estudos Económicos - Comunidade de Madrid | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Mercado de Traballo e Inmigración: Unha análise das provincias de Pontevedra e A Coruña.
Proxecto Chronos - Xunta de Galicia | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García?.

Ourense 2007-2022: Creación de emprego no ámbito da atención ás persoas en situación de dependencia.
Deputación de Ourense | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García?.

A igualdade de xénero na Universidade Española: Logros acadados e retos futuros.
Universidade de Vigo | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

Inversión en deporte federado de alto nivel: avaliación económica e financeira e promoción dende a perspectiva fiscal.
Ministerio de Educación, Politica Social e Deportes | Dende 2008 ata 2008.

Colaboración para a posta en marcha dun observatorio prospectivo do mercado laboral no marco do proxecto Chronos.
Xunta de Galicia | Dende 2008 ata 2008.
Investigador responsable: Melchor Fernández Fernández.

2007


Incidencia fiscal do Método de Estimación Obxectiva por módulos no IRPF: Elementos para un debate.
Instituto de estudos Fiscais | Dende 2007 ata 2007.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

2006


Eficiencia na actividad docente universitaria: Rendimiento académico e inserción profesional.
CICYT | Dende 2006 ata 2008.
Investigador responsable: Mª Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos (UC3M).

Os préstamos-renda: Cuestións para un debate.
Consello de Coordinación Universitaria | Dende 2006 ata 2006.
Investigador responsable: Alberto Vaquero García.

La mobilidade internacional da comunidade universitaria en España: Retos e oportunidades.
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación | Dende 2006 ata 2006.
Investigador responsable: Sara Fernández (USC).

2005


Envellecemento, emprego e prestacións sociais.
Xunta de Galicia (Ref. PGIDIT05PXI39901RT) | Dende 2005 ata 2006.
Investigador responsable: Jaime Cabeza Pereiro (UVIGO).

2003


O gasto público en educación superior e as políticas públicas desenvolvidas en materia de ensinanza universitaria tras o proceso de transferencias.
Instituto de Estudos Fiscais | Dende 2003 ata 2004.
Investigador responsable: Carmen Pérez Esparrells (UAM).

2002


A calidade da ensinanza universitaria en España e a súa financiación.
Instituto de Estudos Fiscais | Dende 2002 ata 2003.
Investigador responsable: Carmen Pérez Esparrells (UAM).

2000


European Employment Strategy.
Comisión Europea | Dende 2000 ata 2002.
Investigador responsable: Felipe Sáez (UAM).

1998


Os efectos das políticas públicas: o impacto das prestacións monetarias no sistema español de Seguridade Social.
CICYT, proxecto SEC98-1090 | Dende 1998 ata 2001.
Investigador responsable: Jesús Ruiz-Huerta Carbonell (IEF-URJC).

1997


O mercado de traballo e a distribución da renda en España dende unha perspectiva comparada.
Fundación Argentaria | Dende 1997 ata 1998.
Investigador responsable: Luis Ayala, Jesús Ruiz-Huerta, Rosa Martínez, Mercedes Sastre e Alberto Vaquero.

Os efectos das políticas públicas: o impacto das prestacións monetarias no sistema español de Seguridade Social.
Fundación Argentaria | Dende 1997 ata 1998.
Investigador responsable: Luis Ayala, Jesús Ruiz-Huerta e Alberto Vaquero.

TFG/TFM dirixidos e defendidos


2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015

2017-2018


 • Análisis económico y fiscal del emprendimiento (TFG)
 • Herencias y pactos sucesorios: una problemática fiscal (TFG)
 • Medidas laborales y fiscales para el emprendimiento (TFG)
 • Análisis de la situación actual de las PYMES españolas en materia fiscal y comparativa fiscal a nivel internacional (TFG)
 • Planificación fiscal de la empresa familiar (TFG)
 • Protección a la familia España y Europa. Medidas fiscales (TFG)
 • Tributación de las PYMES españolas entre 2007-2016 (TFG) desigualdades en el mercado laboral. la situación de las mujeres, los jóvenes y mayores (TFM)
 • Las TIC en educación secundaria y formación profesional y su aplicación el estudio de materias de economía (TFM)
 • Industria 4.0 y su impacto en el mercado de trabajo (TFM)
 • Libro de texto y docencia en Formación Profesional (TFM)
 • Nuevos métodos didácticos para la enseñanza de la economía (TFM)
 • Proyecto de creación de empresa en 4º de ESO como propuesta didáctica para un aprendizaje cooperativo. (TFM)

2016-2017


 • Análisis de las políticas activas de empleo en España (TFG)
 • Inversión educativa y mercado de trabajo en Galicia (TFG)
 • Planificación fiscal de la forma jurídica del empresario individual. Una comparativa con la fiscalidad de las sociedades (TFG)
 • Planificación fiscal de empresas. Perspectiva internacional (TFG)
 • La crisis financiera de la Seguridad Social y posibles soluciones (TFM)
 • Análisis de la competencia financiera en la I.Y.S. Universidad Laboral a partir del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012 (TFM) Fiscalidad de la I+D+i (TFM)
 • Metodología Tradicional vs Aprendizaje Activo: un caso práctico (TFM)
 • Metodologías innovadoras en el IES Laxeiro de Lalín. Propuestas para la innovación docente en Economía: club de debate, técnica del puzzle y dinámica de papeles (TFM)
 • El cine como recurso educativo. Una propuesta didáctica (TFM)
 • Valoración del grado de eficiencia de los agentes públicos en la gestión de las políticas de empleo. (TFM)

2015-2016


 • Instrumentos Financieros, Fiscalidad y Planificación (TFG)
 • Planificación fiscal empresarial y personal (TFG)

2014-2015


 • Determinantes de él nacimiento y desarrollo de las Empresas Familiares (TFG) Fiscalidad de la PYMES (TFG)
 • Inversión educativa y situación laboral en Galicia (TFG)
 • Planificación económico-financiera de las familias. Instrumentos financieros para la jubilación (TFG)